NowoDry WB Belægnings- og fliseimprægnering, 25 liter


NowoDry WB er et særligt produkt der ved hjælp af den nyeste nanoteknologi behandler og vedligeholder mineraloverflader, fliser og sten i beton. 

Produktet påføres direkte, ufortyndet på overfladen, hvor det trænger dybt ind og binder sig aktivt til overfladen, så den bliver modstandsdygtig overfor biologisk tilgroning. Det kan bruges på både nye og gamle materialer, hvor overfladen bliver opfrisket. 

Forhinder fugtighed og vandindtrængning i den behandlede overflade, og kan holde til rengøring og vask. 

 

 • Reducerer tilgroning af mos, alger og sorte skimmelsvampe. 
 • Overfladen bevarer sin åndbarhed og skaber en selvrensende overflade, hvilket gør det svært for smudspartikler at sætte sig. 
 • Frisker og hindrer ældning af overfladen. 
 • Har vandperle-effekt og hindrer ældning af overfladen. 
 • Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprægninger. 
 • Bevarer egenskaberne i 5-10 år. 

 

Teknisk data:

 • Farve: Farveløs efter påføring
 • Tørretid: Ca. 1-2 timer ved 2o gr. (6o% relativ fugtighed) Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24 timer. Gennemhærdet efter 3-4 døgn ved 20 gr.
 • Rækkeevne: 1 ltr. pr 3–5 kvm overflade.
 • Anvendelse: På tørre mineralske overflader af cement og beton, samt tegl
 • Påføring: Pensel, langluvet malerulle eller lavtrykssprøjte
 • Fortynding: Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet
 • Rengøring: Redskaber o. lign. rengøres grundigt i vand
 • Emballage: 25 ltr.
 • Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn
 • Malkode (93): 00-1

Kommentarer 0