Alge Off - Ready to use, 1 liter


Anvendelse: 

Alge Off er et flydende produkt, der er klar-til-brug- Produktet påføres med lavtryksrenser (<10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Produktet skal ikke afskylles efter påføring. 

Belægningerne vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt de klimatiske forhold. Når overfladen er tør, kan eventuel efterfølgende behandling påbegyndes. Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5°C. Ved stærkt begroet overflade, anbefales det at foretage en mekanisk behandling - eksempelvis ved fejning eller børstning af overflade - inden påføring af Alge Off. 

Behandlingen foretages 1-2 gange årligt eller efter behov. 

1 L produkt svarer til behandling af ca. 10-20 m2 afhængig af påføringsmetode. 

 

Sikkerhed:

Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlings og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs. Må kun påføres med lavtryksrenser (<10 bar), sprøjte, pensel eller børste. 

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk. Må ikke anvendes med andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild of afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

Lignende produkter

Varer
Pris
Antal

Kommentarer 0