Borup Eddikesyre 32% - 5l.


Borup Eddikesyre 32% - 100% naturlige råvare. 

Effektivt produkt til afkalkning eller rengøring. Borup Eddikesyre bruges ofte til afkalkning af kaffemaskiner, dampstrygejern, fliser og lignende.Ved afkalkning af kaffemaskinen skal du blande 1 del eddikesyre med 4 dele vand og køre blandingen gennem kaffemaskinen. Kør derefter koldt vand gennem maskinen 3 gange. Produktet er en kemisk ren og organisk ethansyre på 32%, som er en klar og farveløs væske med en sur og stikkende lugt. Flasken fås i 3 forskellige størrelser.

 

Det anbefales at du bruger beskyttelseshandsker, når du arbejder med eddikesyre, da produktet kan forårsage svære ætsninger af huden. Derudover bør du undgå unødig udslip til omgivelserne og anvende produktet under velventilerede forhold.

Produktet har en børnesikret lukning men bør stadig opbevares utilgængeligt for børn. Derudover skal flasken opbevares køligt men frostfrit og ikke sammen med foderstoffer, lægemidler, levnedsmidler og lignende. Affald og spild samles i tætte beholdere og bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Lignende produkter

Varer
Pris
Antal
Titel Type Størrelse Download
Borup_Eddikesyre_SDS-1.pdf PDF 206.65KB Download

Kommentarer 0