ZERO System Carbon filterpatron


Kulfilter til Reach & Wash ZERO rentvandsanlæg.

Kulfiltre er de mest effektive til at rense vandet for klorin, sediment og flygtigt organisk materiale. Hvis disse ikke fjernes, ødelægger de RO-membranen. Neutraliserer ozongassen efter den har udført sin funktion.

 Kontakt Total Rent.dk vedr. pris

Kommentarer 0